Vaajasalon säätiöltä jälleen tukea Itä-Suomen yliopistolle

26.12.2016

Vaajasalon säätiö osallistui 9.12. Itä-Suomen yliopiston Tiedosta hyvä tulevaisuus -tukikampanjaan lahjoittamalla 35 000 euroa yliopiston lääketieteiden ja farmasian koulutusalalle. Valtion enimmillään kolminkertaisena lupaama vastinraha kannusti säätiötä lahjoituksen tekemisessä.

Säätiö osallistui myös edellisellä kerralla vuonna 2010 Itä-Suomen yliopiston varainhankintakampanjaan lahjoittamalla 100.000 euroa yliopiston peruspääomaan. Tuolloin valtio sijoitti 2,5-kertaisena yliopiston itsensä keräämän lahjoituspääoman.

Vaajasalon säätiö lahjoitti yliopistolle aiemmin tänä vuonna 65 000 euroa kliinisen epileptologian osa-aikaiseen professuuriin. Viisivuotisen (v. 2016- 2020) lahjoituksen yhteismäärä on 325 000 euroa. Kyseessä on toinen viisivuotiskausi. Edellisellä kaudella (v. 2011-2015) säätiö lahjoitti Itä-Suomen yliopistolle 300 000 euroa. Professuurilla on kiinteä yhteys Kuopion yliopistollisessa sairaalassa toimivaan Kuopion Epilepsiakeskukseen, joka on valtakunnallinen vaikean epilepsian hoitoon ja tutkimukseen keskittyvä yksikkö. Vuosina 2007-2010 säätiö tuki Kuopion Epilepsiakeskuksen toimintaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kautta.

Kuopiossa kotipaikkaansa pitävä Vaajasalon säätiö on perustettu vuonna 1898. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee myöntämillään apurahoilla epilepsiatutkimusta ja epilepsian hoidon kehittämistä.